مهندس پیمان علی نیا

رییس هیات مدیره

مهندس محمد آقایی میبدی

نایب رییس هیات مدیره

مهندس فرشید چراغی

منشی و عضو هیات مدیره

مهندس علیرضا شاپوری فرد

عضو هیات مدیره

مهندس محسن حاجی قاسمی

عضو هیات مدیره

مهندس مهدی محمدنیا

بازرس

مهندس محمد زارع میرک آباد

مدیر عامل

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز میباشد