مجموعه تجاری اداری مسکونی تکسا

2700 مترمربع

مساحت زیربنای ناخالص

9 طبقه
ساختمان تکسا به مساحت حدود 2700 متر مربع مفید و غیر مفید در 9 طبقه شامل زیر زمین انباری تجاری همکف تجاری بالکن تجاری طبقات اول دوم و سوم اداری و طبقات چهارم پنجم و ششم بصورت مسکونی که در سال 87 شروع به ساخت شد و در سال 91 به پایان رسید و از طریق مزایده واحد های اداری و مسکونی به 18 نفر از اعضاء واگذار گردید که بصورت دفتر مهندسی استفاده می کنند. واحد تجاری در همکف و زیر زمین متعلق به تعاونی می باشد و واگذار نشده و درحال حاضر اجاره شرکت کرمان موتور می باشد. ساختمان فوق در خیابان مطهری نرسیده به پل آزادگان جنب پارک لادن می باشد که در ساخت آن تمامی آئین نامه های مهندسی و استانداردها رعایت شده و زیر نظر مهندسان فنی ساخته شده و طراحی مدرن آن از ویژگی های این ساختمان می باشد.