به حول قوه الهی به 90 درصد از اهداف و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خود دست یافته ایم.

با شروع  هیات مدیره دوره ششم تعاونی با چالش های فراوانی روبرو بودیم و کارهای عقب افتاده بسیاری داشتیم . ضمن اینکه موجودی صندوق نزدیک صفر بود بر همین اساس کارها را الویت بندی کردیم و الحمد الله با همت و درایت هیات مدیره توانستیم کار بزرگی در تعاونی به انجام برسانیم که موجب شکوفائی تعاونی و جلب اعتماد اعضای محترم شد که اهم فعالیت های تعاونی به شرح زیر به استحضار اعضای محترم میرسد:
 • برگزاری مجمع عمومی عادی و تصویب تراز و بودجه (97/06/14 و 97/06/21)
 • اخذ پایانکار کلی ساختمان تکسا از شهرداری منطقه 8
 • اخذ صورتمجلس تفکیکی و اسناد تکبرگ 9 واحد مسکونی و 9 واحد اداری و 1 واحد تجاری از اداره ثبت اسناد و املاک
 • برگزاری مزایده فروش زمین عباس آباد مازندران با تشریفات قانونی
 • پیگیری جهت احداث جایگاه سوخت و ارائه درخواست به شرکت پخش و فرآورده های نفتی و معرفی بهره بردار جهت احداث و پیگیری مجوز به هیات مدیره
 • اخذ استعلام دارائی و شهرداری برای 18واحد مسکونی و اداری ساختمان تکسا
 • اخذ مفاصاحساب و پایان کار واحدی 18 واحد مسکونی و اداری ساختمان تکسا از شهرداری منطقه 8
 • اخذ مفاصا حساب دارائی از اداره امور مالیاتی برای 18 واحد مسکونی اداری ساختمان تکسا
 • پیگیری جهت ایجاد کافه و کلوپ مهندسان در طبقه همکف ساختمان کانون و معرفی پیمانکار به هیات مدیره
 • ارائه مصوبات مجمع به اداره تعاون و ثبت شرکتها و ثبت قانونی در اداره ثبت شرکتها
 • ارائه استعلام دارائی و شهرداری به دفترخانه و آماده سازی جهت انتقال 18 واحد مسکونی و اداری
 • انتقال قطعی17 واحد مسکونی و اداری به خریداران و یک واحد نیز خودشان برای انتقال مراجعه ننموده اند
 • وصول مطالبات تعاونی (شارژهای معوقه نوشهر ،عوارض نوسازی سالهای گذشته تکسا و …)
 • سفر به نوشهر و عباس آباد و رسیدگی به وضعیت مجتمع رفاهی نوشهر و مجتمع رفاهی عباس آباد
 • اخذ سند تک برگی ساختمان کانون مهندسان قبلا 4 سند داشت و اختلافاتی در حدود ثبتی و …….وجود داشت
 • در جریان انداختن اخذ سند تفکیکی واحدی (4 واحد ) عباس آباد بصورت جداگانه و 6 دانگ
 • مذاکره با شرکت عمران شهر جدید هشتگرد جهت خرید زمین
 • فراخوان دعوت از اعضا و ثبت نام برای زمین های شهر جدید هشتگرد
 • شرکت در مزایده شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 • واریز بهای زمین های هشتگرد  در وجه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد جهت خرید 49 قطعه
 • انجام مقدمات انعقاد قرار داد خریداران با شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
 • محقق شدن سود تعاونی از فروش زمین های هشتگرد
 • برگزاری جلسه با پیش کسوتان
 • برگزاری جلسات مرتب هیات مدیره
 • پرداخت 170 میلیون تومان جهت مطالبات کانون
 • تحویل ساختمان کانون از هیات مدیره کانون و تنظیم صورتجلسات مربوطه
 • برگزاری جلسات کار گروه تقسیم سهام و تقویم اموال تعاونی
 • اخذ مجوز بازدید از قطعه اول آزاد راه تهران شمال از بنیاد مستضعفان
 • برگزاری تور یک روزه بازدید از قطعه اول آزاد راه تهران شمال و امام زاده داود
 • برگزاری مزایده 15 هفته مالیکت زمانی مجتمع رفاهی نوشهر (انجام تشریفات قانونی)
 • تحقق سود پیش بینی شده و مناسب برای تعاونی

  محمد زارع میرک آباد

  مدیرعامل