کوی مهندسان یک – چهارباغ

در سال 91 هیات مدیره وقت نسبت به خریداری یک قطعه باغ به مساحت حدود24000 متر مربع در منطقه چهارباغ روبروی دهکده ورزشی اقدام نمود و پس از نقشه برداری نسبت به تفکیک باغ به قطعات 600 و700 متری اقدام شد که حدود 50 قطعه تفکیکی قابل واگذاری ایجاد گردید. طی فراخوانی که به اعضاء محترم اعلام شد ظرف مدت کمتر از 48 ساعت تمامی قطعات بفروش رفت و چندین نفر هم ذخیره ثبت نام شدند مراحل واگذاری و انتخاب قطعات بر اساس فیش واریزی تعیین و قرارداد های مربوطه تنظیم شد و در سال 92 سند تک برگی برای تمام قطعات صادر شد که به خریداران محترم تحویل گردید. ملک فوق در یکی از خوش آب و هوا ترین منطقه کرج بوده و ارزش افزوده بسیار خوبی برای خریداران آن ایجاد کرد. در حال حاضر مجموعه فوق که بصورت شهرک ایجاد شده و بنام کوی مهندسان یک نامگذاری شده است مجموعه ای بسیار زیبا با ویلاهای مهندسی شیک و جذاب می باشد که مایه مباهات مهندسان است و در حال حاضر مجموعه فوق بصورت هیات امنائی اداره می شود.