زمین های شهر جدید هشتگرد

49 قطعه زمین
تعداد 49 قطعه زمین حدود 312 متری از شرکت عمران شهر جدید هشتگرد گرفته شد و به متقاضیان که از طریق فراخوان ثبت نام نموده بودند واگذار گردید زمین های مذکور در فاز 7 محله 5-3 می باشد کاربری ویلائی مسکونی دارد و به فاصله نزدیکی از مترو شهر جدید هشتگرد می باشد ،نزدیکی به راه هشتگرد طالقان، زیرساخت آماده آب و برق و گاز، نزدیکی به 45 متری راه طالقان،کاربری خدماتی داخل محدوده بلوک، نزدیکی به باغ شهر، نزدیکی به فضای توریستی تفریحی از ویژگی های دیگر این زمین ها می باشند. جلسه انتخاب قطعات در تاریخ 97/9/1 با حضور خریداران و مدیرعامل و چند تن از اعضاء هیات مدیره و بازرس تعاونی برگزار گردید و متقاضیان قطعات خود را براساس اولویت واریز فیش ثبت نامی انتخاب نمودند و پس از آن نسبت به اخذ چکهای اقساط 3 ساله شرکت عمران اقدام شد و درحال حاضر در حال انجام عقد قرارداد می باشیم.