• شرح
 • صفحه اول و آخر (ویژه)
 • صفحه دوم و سوم
 • صفحات داخلی
 • واحد
 • هر صفحه
 • هر صفحه
 • یک صفحه
 • هزینه (تومان)
 • 2.500.000
 • 2.000.000
 • 1.700.000
 • جنس
 • گلاسه
 • گلاسه
 • گلاسه
تسهیلات

تیراژ سررسید تعاونی برای سال 1400 تعداد 3000 نسخه میباشد.
کسانیکه سفارش برای بیشتر از دو صفحه آگهی داشته باشند 10 درصد تخفیف منظور خواهد شد .
تعاونی قصد دارد آگهی های مرتبط با صنعت ساختمان را پذیرش نماید فلذا الویت با آگهی های مرتبط بوده و آگهی های غیر مرتبط در الویت بعدی قرار میگیرند.
کلیه سفارش دهندگان از 3 ماه تبلیغات رایگان روی سایت تعاونی بهره مند خواهند شد.
به ازای هر صفحه تبلیغات تعداد 10 جلد سررسید به سفارش دهنده تقدیم میگردد.

شماره تماس: 34405251 34405252